Meil on lehel 37 külalist ja 0 liiget

Materjal sisaldab 10 ülesannet, mille abil saab lõimida matemaatikat ja muusikaõpetust. Eriti sobilik muusikakallakuga klasside õpilastele.  Näiteks tuleb taktimõõdust lähtuvalt arvutada puuduvate nootide ja pauside vältust või määrata taktimõõtu.

Märksõnad: II kooliaste, tehted harilike murdudega, lõiming muusikaõpetusega.

 

Koostaja: Anna Marita Laanemaa, Tartu Ülikool, matemaatika ja statistika instituut

 

Materjali fail